× Naslovna Vlaga Tačka rose Vlaga u ulju CO2 Brzina strujanja vazduha Pritisak Proc. držači Bela tehnika Kontaktirajte nas
MENI

Pritisak

P26

Širok spektar jedinica za pritisak i protok, kao i ± raspon merenja.

Zaštita od pikova pritiska i neispravnog rada.

Dva podesiva prekidača ograničenja omogućuju konekciju nprm ventilatora ili signalnih uređaja.

Ušteda u dodatnim troškovima kola.

Višejezični meni (Nemački/Engleski/Italijanski/Francuski).

Takođe dostupan kao ''air meter'' za određivanje stanja vazdušne potrošnje.

Tehnički list:

P29

Transmiter diferencijalnog pritiska TÜV-testiran, za aplikaciju prirodnog gasa bez zahteva Ex-zone.

Ne generiše ATEX zonu.

Bezbedno odvajanje izvora paljenja i smeše gasa.

Smanjenje raznovrsnosti modela ijednostavna kontrola zaliha kroz skalabilni merni opseg.

Tehnički list:

P34

Diferencijalni transmiter pritiska veoma malih dimenzija - idealan za instalaciju kontrolne kabine.

Opciono sa temperaturnim analognim ulazom i internim stat.

Senzorom pritiska za P-/T- kompenzovani zapreminski protok.

Opcionalno sa šinom.

Zapremina protoka može biti konfigrisana putem k-faktora, dPmax/Vmax ili 20 pojedinaönih vrednosti.

Sa USB interfejsom: putem PC softvera (zaštita lozinkom), merenje, karakteristični oblik linije i mnogi drugi parametri mogu biti podešeni.

Tehnički list:

PU/PI

Meri pozitivni ili neagtivni diferencjalni pritisak.

Stabilan tokom dužeg perioda.

Operacija bez održavanja.

Tehnički list:

PIZ

Transmiter diferencijalnog pritiska sa two-wire tehnologijom.

Pojednostavljeno ožičenje.

Održavanje nije neophodno.

Tehnički list:

PS27

Kompaktni transmiter diferencijalnog pritiska za osnovnu primenu.

Dostupan i sa two-wire tehnologijom (opciono).

Sa jednim fiksnim rasponom merenja ili sa prebacivanjem između 4 različita raspona merenja.

Merenje pozitivnog i negativnog diferencijalnog pritiska.

Tehnički list:

REG21

Transmiter diferencijalnog pritiska za merenje pritiska i regulaciju u uređaju.

Može se koristiti kao 2- ili 3- point kontroler bez dodatne elektronike.

Nije potrebno održavanje.

Tehnički list:

PUC 24

Cleanroom panel (nerđajući čelik) za prikazivanje podataka o stanju vazduha.

Električni ulazi za transduktore vlažnosti i temperature eliminišu potrebu za dodatnim prikazima.

Dizajn je pogodan za korišćenje u cleanroom aplikaciji sa glatkom površinom nerđajućeg čelika čime je osigurano lako čišćenje.

Dvojezični meni (nemački/engleski, ostali na zahtev).

Dva podesiva granična prekidača dozvoljavaju povezivanje signalnih uređaja čime je ostavrena ušteda od dodatnog ožičavanja.

Tehnički list:

PUC28/PUC28K

Procesni panel ( aluminijum, anodiziran ) za prikazivanje podataka o stanju vazduha.

Električni ulazi za transmitere vlažnosti i temperature eliminišu potrebu za dodatnim prikazima.

Dizajn je pogodan za korišćenje u cleanroom aplikacijama sa plastičnom površinom čime je osiguano lako čišćenje.

Sa spoljnim kalibracionim portom ( model ''K''), za on-site kalibraciju bez demontaže.

Dvojezični meni (nemački/engleski, drugi na zahtev).

Dva podesiva granična prekidača dozvoljavaju konekciju signalnih uređaja čime je ostvarena ušteda od dodatnog ožičavanja (opcionalno).

Tehnički list:

PUC44

Višekanalni procesni displej sa tač skrinom za procesni monitoring za cleanroom-ove i kontrolne ormane.

  • za high-end cleanroom aplikacije PUC44-3
  • za standardne cleanroom aplikacije PUC44-2
  • za instalaciju kontrolnog ormana

Vrednosti, krive, bar grafov, vektor mogu biti prikazani.

Prikaz od do 4 vrednosti ( bilo koja fizicka ili hemijska vrednost) u jednom prikazu, slobodna oznaka kanala.

4 alarma po kanalu.

Mobdus veza.

Tehnički list:

KAL200

Nezavistan od spoljnih referntnih pririsaka.

Kalibracija i u prostorijama bez električne energije.

Spoljašnji adapter ili instrument za merenje nisu potrebni (unutrašnje snabdevanje energijom/merni ulaz za test objekte.

Sa USB interfejsom.

Tehnički list:

KAL100

Viska preciznost u merenju i kalibracioni uređaj u jednom.

Nezavistan od spoljašnjeg referentnog pritiska.

Kalibracija i u prostorijama bez struje (opcionalno dopunjujuća baterija).

Bez spoljašnjeg adaptera i mernog intrumenta (unutrašnje snabdevanje energijom/merni ulaz za test objekte).

Tehnički list:

KAL84

Veoma precizni, reproducibilni rezultati.

Unutrašnja generacija pritiska korišćenjem točkića transmitera pritiska.

Veoma robustan i lak.Odličan za servisnu aplikaciju.

Jedinična konverzija.

Punjiva baterija dozvoljava prenosive operacije.

Tehnički list:

EMA200

Merenje različitih pritisaka i vrednosti protoka.

Skladišti vrednosti pikova koristeći min./max. vrednosti.

Nema konverzije prikazane vrednosti koja je otrebna radi odabira odgovarajućih jedinica.

Nije neophodno održavanje.

Tehnički list:

BA1000

Merenje barometričkog pritiska, fabrički podešen do vrednosti nivoa mora (SLP).

Nije potrebno održavanje.

Raznolik merni opseg.

Tehnički list:

AD1000

Merenje apsolutnog pritiska, fabrički podešeno do vrednosti nivoa mora (SLP).

Precizno merenje širokog spektra mernih opsega.

Port za pritisak, za merenje apsolutnih pritisaka u zatvorenim sistemima.

Bez održavanja.

Tehnički list:

FILIBOR DL d.o.o.